فروشنده شوید (فروش اکانت بازی ، سی دی کی و …)

حداقل 4 کاراکتر