• بازی آنلاین ساکت کردن بچه

    بازدید شده 49نفر نویسنده سعید دیدگاه(ها) بدون دیدگاه

    برای بارگزاری بازی کمی صبر کنید…

    کنترل بازی: موس

    توضیحات : با استفاده از موس روی بچه های گریان کلیک چپ کرده و آنهارا بخوابانید.