بازی آنلاین خانه سازی
مشاهده منو ها
 • دانلود بازی

 • Behtarinha10

  Khanwars

  ——————————————

  تراوین اسپید

  ——————————————

  Battlefish

  Request

  بازی آنلاین خانه سازی

  برای بارگزاری بازی کمی صبر کنید…

  کنترل بازی : کیبورد
  توضیحات : با استفاده از کلید های چپ و راست سازه ها را به سمت راست و چپ حرکت دهید و می توانید با استفاده از کلید پایین ، سرعت پایین آمدن سازه را افزایش دهید.

  نکته : باید سازه ها را طوری قرار داد تا حداقل سه خانه ی همرنگ کنار هم قرار گیرد و حذف شود تا امتیاز شما افزایش یابد.

  جستجوهای ورودی:

  بازی خانه سازی (۱۲۳۰)+ بازی آنلاین خانه سازی (۱۱۲۸)+ بازی خانه سازی آنلاین (۳۸۲)+ بازی انلاین خانه سازی (۳۳۹)+ بازی خانه سازی (۳۱۶)+ بازی آنلاین خونه سازی (۲۱۰)+ بازی خونه (۲۰۳)+ بازی خونه سازی (۱۸۱)+ بازی انلاین خانه سازی (۱۲۵)+ بازی خانه (۱۲۳)+

  Viraj

  ——————————————

  Travo