مشاهده منو ها
 • دانلود بازی

 • Mizbanfilm
  Toolbar

  Khanwars

  ——————————————

  تراوین اسپید

  ——————————————

  Cloobiha

  بازی آنلاین خانه سازی  برای بارگزاری بازی کمی صبر کنید…

  کنترل بازی : کیبورد
  توضیحات : با استفاده از کلید های چپ و راست سازه ها را به سمت راست و چپ حرکت دهید و می توانید با استفاده از کلید پایین ، سرعت پایین آمدن سازه را افزایش دهید.

  نکته : باید سازه ها را طوری قرار داد تا حداقل سه خانه ی همرنگ کنار هم قرار گیرد و حذف شود تا امتیاز شما افزایش یابد.

  جستجوهای ورودی:

  بازی آنلاین خانه سازی+ بازی خانه سازی+ بازی خانه سازی آنلاین+ بازی انلاین خانه سازی+ بازی خانه سازی+ بازی خونه+ بازی آنلاین خونه سازی+ بازی خونه سازی+ بازی انلاین خانه سازی+ بازی خونه سازی آنلاین+ بازی های خانه سازی+ بازی خانه+ بازی خانه سازی آنلاین+ بازی آنلاین ساختن خانه+ بازی انلاین خونه سازی+ بازی آنلاین خانه سازی+ بازی های آنلاین خانه سازی+ خونه بازی+ خانه سازی+ بازی خانه سازی انلاین+

  Speed Up