مشاهده منو ها
 • دانلود بازی

 • Gemshop724


  Victorysmile


  Travo

  ——————————————

  Goodtra

  Request

  بازی آنلاین خانه سازی

  برای بارگزاری بازی کمی صبر کنید…

  کنترل بازی : کیبورد
  توضیحات : با استفاده از کلید های چپ و راست سازه ها را به سمت راست و چپ حرکت دهید و می توانید با استفاده از کلید پایین ، سرعت پایین آمدن سازه را افزایش دهید.

  نکته : باید سازه ها را طوری قرار داد تا حداقل سه خانه ی همرنگ کنار هم قرار گیرد و حذف شود تا امتیاز شما افزایش یابد.

  جستجوهای ورودی:

  بازی خانه سازی (۱۲۸۲)+ بازی آنلاین خانه سازی (۱۱۳۴)+ بازی خانه سازی آنلاین (۳۹۰)+ بازی انلاین خانه سازی (۳۵۵)+ بازی خانه سازی (۳۲۳)+ بازی آنلاین خونه سازی (۲۱۱)+ بازی خونه (۲۰۴)+ بازی خونه سازی (۱۹۲)+ بازی های خانه سازی (۱۲۹)+ بازی خانه (۱۲۸)+

  Travian-4