بازی آنلاین خانه سازی
مشاهده منو ها
 • دانلود بازی

 • MyFreeZoo

  Khanwars

  ——————————————

  تراوین اسپید

  ——————————————

  Gorz

  ——————————————

  Mr90

  بازی آنلاین خانه سازی

  برای بارگزاری بازی کمی صبر کنید…

  کنترل بازی : کیبورد
  توضیحات : با استفاده از کلید های چپ و راست سازه ها را به سمت راست و چپ حرکت دهید و می توانید با استفاده از کلید پایین ، سرعت پایین آمدن سازه را افزایش دهید.

  نکته : باید سازه ها را طوری قرار داد تا حداقل سه خانه ی همرنگ کنار هم قرار گیرد و حذف شود تا امتیاز شما افزایش یابد.

  جستجوهای ورودی:

  بازی خانه سازی (۱۲۰۵)+ بازی آنلاین خانه سازی (۱۱۲۱)+ بازی خانه سازی آنلاین (۳۸۰)+ بازی انلاین خانه سازی (۳۳۵)+ بازی خانه سازی (۳۱۴)+ بازی آنلاین خونه سازی (۲۱۰)+ بازی خونه (۲۰۳)+ بازی خونه سازی (۱۷۹)+ بازی انلاین خانه سازی (۱۲۵)+ بازی خانه (۱۲۳)+
  Diffusé par Adcash

  Speedup

  ——————————————

  Travo