بازی آنلاین خانه سازی
مشاهده منو ها
 • دانلود بازی

 • Betfoot


  VRGC

  Khanwars

  ——————————————

  Travo

  ——————————————

  The-cup

  Request

  بازی آنلاین خانه سازی

  برای بارگزاری بازی کمی صبر کنید…

  کنترل بازی : کیبورد
  توضیحات : با استفاده از کلید های چپ و راست سازه ها را به سمت راست و چپ حرکت دهید و می توانید با استفاده از کلید پایین ، سرعت پایین آمدن سازه را افزایش دهید.

  نکته : باید سازه ها را طوری قرار داد تا حداقل سه خانه ی همرنگ کنار هم قرار گیرد و حذف شود تا امتیاز شما افزایش یابد.

  جستجوهای ورودی:

  بازی خانه سازی (۱۲۵۸)+ بازی آنلاین خانه سازی (۱۱۳۳)+ بازی خانه سازی آنلاین (۳۸۷)+ بازی انلاین خانه سازی (۳۴۸)+ بازی خانه سازی (۳۲۱)+ بازی آنلاین خونه سازی (۲۱۰)+ بازی خونه (۲۰۳)+ بازی خونه سازی (۱۸۷)+ بازی های خانه سازی (۱۲۵)+ بازی انلاین خانه سازی (۱۲۵)+

  Goodtra