• بازی آنلاین پارک ماشین

    بازدید شده 129نفر نویسنده سعید دیدگاه(ها) 9 دیدگاه

    برای بارگزاری بازی کمی صبر کنید…

    کنترل بازی : کیبورد
    توضیحات : با استفاده از کلید های راست،چپ،بالاو پایین اتومبیل را هدایت کنید و در میان دو اتومبیل پارک نمایید و تا ظاهر نشدن پیام پارک شما مورد قبول سیستم نیست.